Currently viewing the category: "Pentaho"

Pentaho PDI (Pentaho Data Integration) gikk opprinnelig under navnet Kettle. Det er en Eclipse-basert applikasjon for design og utføring av ETL-jobber (Extract, Transform, Load). Mao. et av de viktigste verktøyene for en vellykket Integrasjons- og BI-strategi.

Pentaho Data Integration kan kobles til et stort antall datakilder, inkludert alle vanlige, strukturerte, ustrukturerte og semi-strukturerte datakilder. Noen eksempler:

  • Standard RDMS Databaser (f.eks. Oracle, DB2, MySQL, SQL Server.)
  • Hadoop (f.eks. Apache Hadoop, Cloudera, HortonWorks, MapR.)
  • NoSQL-databaser (f.eks. MongoDB, Cassandra, HBase.)
  • Analytiske databases (f.eks. Vertica, Greenplum, Teradata.)
  • Enterprise Applications (f.eks. SAP)
  • Cloud-based og SaaS-applikasjoner (f.eks.Salesforce, Amazon Web Services)

Pentaho_Data_Integration2