XSLTXML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.

Målsetting

Etter endt kurs skal kursdeltakerne blant annet vite hvordan man forandrer, filtrerer og sorterer data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.

Forkunnskaper

Kurset krever at deltakerne har god forståelse for XML

Lærebok

Doug Tidwell: XSLT - Mastering XML Transformations (eller tilsvarende)

  • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
  • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
  • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

  • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!
  • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
  • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
  • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

  • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!