XMLMed XML og relaterte standarder som XSL og XQuery er det mulig å utvikle distribuerte nettbaserte tjenester for utveksling av data i et standardisert format. XML er kommet for å bli og vil bli standard for å utveksle informasjon mellom kontor, intranett, internett og database-applikasjoner.

Målsetting

Kurset henvender seg primært til utviklere og innholdsleverandører som ønsker å integrere XML i sine webløsninger. Deltakerne vil etter kurset ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til om hvorfor og hvordan XML kan anvendes for å oppnå en bedre utveksling og deling av strukturert og ustrukturert informasjon og data.
 

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om internett, HTML og CSS. Hvis du er nykommer til webutvikling vil vi anbefale at du først følger kurset i HTML og CSS stylesheets

Lærebok

Joe Fawcett, Liam R.E. Quin & Danny Ayers: Beginning XML - eller tilsvarende.

Kursinnhold

 • Introduksjon
  • Historisk oversikt SGML, HTML, XHTML og XML
 • Hvorfor XML
  • Hva er XML, hvorfor og hvordan brukes XML
 • Grunnleggende XML
  • XML struktur og syntaks. Gjennomgang av målene for XML. Lage og utforme XML dokumenter
 • Navnerom (namespaces)
  • Oppretting og bruk av navnerom for å skille elementer og funksjoner med samme navn.
 • Validering av  XML
  • Gjennomgang av teknologier som Document Type Definitions (DTD's) og XML Schemas for å kontrollere og styre struktur og data i XML filer
 • Scripting XML
  • Webscripting og XML-prosessering. Gjennomgang og programmering av XML-objekt modellen vha. Javascript og jQuery
 • Presentere XML
  • Bruk av CSS til å presentere XML data
 • Introduksjon til XSL(T)
  • Kort om XSL og XSL Transformations. Bruk av XSLT til å formatere, sortere, filtrere og konvertere XML Data