TOS/DIIntroduksjon

Med mer enn 400 ulike komponenter for tilknytning til databaser og filformater er Talend Open Studio for Data Integration dataintegrasjonens "Swiss Army Knife". Kurset gir en generell innføring i bruk av Talend TOS/DI. Gjennom kurset lærer deltakerne bl.a. å bygge et datavarehus fra ulike datakilder gjennom ETL-jobber laget i TOS/DI. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakerne kunne designe og utføre integrasjonsjobber hvor data hentes fra csv-filer, XML-filer og databaser, endres, kvalitetssikres / forbedres og lagres i andre filer eller databaser. Man lærer også å eksportere jobber slik at de kan kjøres som selvstendige batch/shell-jobber med scheduler-programmer (eks. cron).

Lærebok

Jonathan Bowen: Getting Started with Talend Open Studio for Data Integration  (eller tilsvarende)

Gjennomføring

Kurset går over tre dager (9-15) og kan gjennomføres bedriftsinternt, eller i våre kurslokaler i Oslo sentrum.

Kursinnhold

 • Installering av TOS/DI, MySQL og andre verktøy
 • Introduksjon til brukergrensesnitt og verktøy
 • Metadata og data-lagre.
 • Konvertere filer: eks. XML til CSV og CSV til XML
 • Konvertere fra og til databaser, eks: MySQL til MySQL, MySQL til Excel o.l.
 • Filtrere, sortere og prosesserer data - eks. normalisere og denormalisere data
 • Jobbe med lokale filer og filer på nett via FTP
 • Orkestrere, administrere, eksportere og importere integrasjonsjobber
 • Globale variabler og kontekst-baserte variabler
 • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
 • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!