Introduksjon

Dette kurset gir en videre innføring i oppsett og administrasjon av mange ulike tjenester på UNIX/Linux. Du lærer hvordan du installerer og administrerer fil- og utskriftstjenester mot UNIX/Linux og mot Mac/Windows (Samba), Epostsystemer (MTA, MDA, MUA), Websserver med Apache 2, MySql 5 og Php 5 og Java applikasjonsserver (Tomcat). Avansert bruk av terminalbaserte verktøy og web-baserte grensesnitt for serveradministrasjon gjennomgås og benyttes i praktiske oppgaver underveis. Kurset er basert på Ubuntu (Debian), men tar også opp hvordan ting gjøres i andre distribusjoner. 

Målsetting

Å gi deltakerne et godt grunnlag for å konfigurere og drifte vanlige servertjenester på Linux. Å gjøre deg i stand til å feilsøke og løse vanlige problemer en systemadministrator møter i hverdagen

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende kurset Linux Systemadministrasjon - trinn 1. Du bør ha en god forståelse av hvordan Linux fungerer og er oppbygd. Deltagerne bør være godt i stand til å bruke kommandolinjen (Bourne Again Shell). I tillegg bør deltagerne ha en viss forståelse av nettverk og TCP/IP.

Lærebok

Mark G. Sobell: Ubuntu Linux eller tilsvarende

Kursinnhold

• Avansert bruk av SSH server og klient (scp, sftp, krypterte tunneller etc)
• Filserver med NFS og Samba
• Administrasjon av CUPS printerserver
• Mer om pakkesystemet i Debian - Apt, Aptitude og dpkg
• Apache2 webserver med PHP
• Tomcat applikasjonsserver 
• MySQL databaseserver 
• Oppsett av Postfix Epostserver med Dovecot, ClamAV og Spamassassin
• DHCP-server - oppsett for kablet og trådløst nettverk
• Loggsjekking med logwatch og cron
• Skallskripting - skripting for generelle sysadmin-oppgaver
• Sikkerhetssjekker med chkrootkit, nmap etc.
• Dokumentasjon - Rutebook, man, info, yelp etc.

Annen informasjon

Kurset benytter bl.a:
• Tekstbaserte verktøy - screen, tar, dd, mkfs, top, nmap, apachetop, telnet, ssh, etc.
• Serveradministrasjon med Webmin og andre webgrensesnitt (SWAT, CUPS, PHPMyAdmin etc)
• Ekstensiv lærebok (rundt 1200 sider) som også fungerer som oppslagsverk.

 • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
 • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!
 • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
 • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!
 • Kurset går over 3 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og læremateriell er inkludert i kursavgiften
 • Pris: 13.500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!