Hadoop

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som vil ha en hands-on innføring i Hadoops teknologier og som har liten eller ingen erfaring med Hadoop fra før. Kurset vil være nyttig både for driftere, analytikere og utviklere.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha et grunnleggende kjennskap til de viktigste komponentene som utgjør Hadoops økosystem, samt kunne installere, overvåke og drifte en Hadoop-klynge.

Gjennomføring

Kurset går over fire dager (9-15) og kan gjennomføres bedriftsinternt, eller i våre kurslokaler i Oslo sentrum.

Lærebok

Hadoop – The Definitive Guide  eller tilsvarende + online kursmateriell.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i at man ikke har noen erfaring med Hadoop fra før, og starter med installasjon av programvaren med Apache Ambari. Vi gjennomgår HDFS, Yarn, HCatalog, Hive, HBase og Pig, og ser også på Hue, Tez, og Sqoop . I løpet av kurset gjennomgår vi praktiske øvelser bl.a. med HDFS, Sqoop, Flume, Hive, HBase og Pig.

Kursemner:

 1. Installasjon og konfigurering av en Hadoop-klynge
 2. Administrasjon og provisjonering gjennom Ambari
 3. Konsepter og begreper
 4. Grunnleggende filoperasjoner med HDFS
 5. Dataintegrasjon og migrering med Sqoop og Flume
 6. Datavarehus med Hive og HiveQL
 7. NoSQL-Database med Hbase
 8. Data Wrangling med Pig og Pig Latin
 9. Brukergrensesnitt med Hue (Hadoop User Experience)
 • Kurset går over 4 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og lærebok er inkludert i kursavgiften
 • Kursavgift: kr. 18 500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!
 • Kurset går over 4 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og lærebok er inkludert i kursavgiften
 • Kursavgift: kr. 18 500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

 • Kurset går over 4 dager fra 9.00 til 15.00 og holdes i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Lunsj og lærebok er inkludert i kursavgiften
 • Kursavgift: kr. 18 500,-

Send en epost til kurs@axenna.no for å melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!