Priser

Standard pris for 3-dagers kurs 

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 13,500 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 13.500 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 12.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 11.500 per deltaker

Standard pris for 4-dagers kurs 

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 18.500 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 18.500 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 17.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 15.500 per deltaker

Standard pris for 5-dagers kurs 

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 23.000 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 23.000 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 19.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 17.500 per deltaker

MERK: Kurs og opplæring er fritatt for mva. 

Last modified: Tuesday, 27 October 2015, 12:51 PM