Generelle vilkår

AxennaBestilling av kurs

Kurs kan bestilles via en epost til kurs@axenna.no. Oppgi evt. spesielle behov, hvor man ønsker kurset gjennomført (Axennas kurslokaler eller internt hos bedriften), og hvilke datoer man ønsker (dersom oppsatte kurs ikke passer). 

Betaling av kurs

Kursavgiften skal vær

e fullt innbetalt før kursstart. Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan faktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 2 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@axenna.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

Sist endret: fredag, 11 april 2014, 20:06