kspreadBusiness intelligence (BI) er nøkkelen til faktabaserte beslutninger i  intelligente bedrifter.

BI-teknikker og -verktøy er designet for å skape kunnskap av  data (som altfor ofte lagres i relasjonelle databaser for aldri å se dagens lys igjen).

BI hjelper bedriften til å:

  • Forstå tidligere prestasjoner
  • Følge nåværende aktiviteter og respondere raskt på endringer
  • Optimalisere forretningsprosesser og handlingsmønstre
  • Håndtere risiko
  • Finne nye prospekter og planlegge deretter.

Hvis organisasjonen din generer data, vil BI hjelpe deg å omdanne disse til kunnskap som gir konkurransefortrinn. I hvilken grad, vil være avhengig av bl.a. kvaliteten på de data som er lagt inn, effektiviteten i datafangst, transformering og presentasjon, og evnen organisasjonen har til å nyttegjøre seg informasjonen og omdanne den til praktisk handling. Business Intelligence dreier seg i stor grad om mennesker og rutiner i tillegg til gode verktøy.

Axenna anbefaler Open Source BI. 

Open Source BI har mange fordeler fremfor lukkede, proprietære BI-løsninger. I tillegg til som regel å være kostnadsfrie eller ha meget lave kostnader, er de også standardiserte og har sterke brukersamfunn som bidrar med løsninger, bug-fikser og plugins.

Open-source BI-løsninger har faktisk ofte også tekniske fordeler fremfor de lukkede verktøyene. De kan inkorporere  features som mangler i mange dyre løsninger, slik som integrert workflow-håndtering (dvs.  behandler BI som den sentrale forretningsprosessen den bør være) og innebygget interoperabilitet med  kommersielle og  open-source verktøy av  samme kategori. Open-source BI-verktøy deler både kostnader og tekniske fordeler med open-source suksesser som MySQL, JBoss, Apache og Linux.

Vi utvikler BI-løsninger med open source-produkter fra disse leverandørene:

Les om Axenna Business Intelligence Server 

 

 

Tagged with →  
Big Data Business Intelligence
Axenna kan Hadoop, Talend, MongoDB, Cassandra og SpagoBI - og hjelper gjerne til for at din satsning på Big Data skal bli en suksess. Les mer
Profesjonell konsulenthjelp
Våre eksperter omdanner dine data til tilgjengelig kunnskap med effektiv og åpen teknologi. Les mer
Kurs og opplæring
Axenna tilbyr opplæring gjennom ITFakultetet.no med sentrale lokaler i Oslo sentrum og online e-læringsportal. Gå til ITFakultetet.no