Currently viewing the category: "Jaspersoft"

jssbox_bigJaspersoft Studio er en gratis, open source, eclipse-basert rapport-designer for JasperReports og JasperReports Server.  Med Jasersoft Studio kan man designe avanserte layouts med grafer, bilder, underrapporter, tabeller m.m.

Data kan hentes via JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, Hibernate, CSV og andre kilder, og rapportene kan publiseres på en JasperReports Server, eller som PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, eller OpenOffice-dokumenter.

jaspersoftserverJasperReports Server er en rapporterings- og analyseserver hvor BI presenteres gjennom et intuitivt web-grensesnitt. Innholdet som serveren presenterer lages av øvrige JasperSoft-produkter, som JasperSoft Studio

JasperReports Server inneholder bl.a.

  • Interaktive rapporter
  • Sikre sentrale repositories
  • Automatisk rapportgenerering  og -distribusjon
  • Konfigurerbart og «brandable» brukergrensesnitt

JasperSofts offisielle nettsoder: www.jaspersoft.com