Currently viewing the category: "Talend"

talend_TOS_MDMMaster Data Management sikrer at hele organisasjonen har samme versjon av virkeligheten. For å få til dette må man først være enige om en modell, prosess og livssyklus for dataene, og så kan man bruke et MDM-verktøy for å iverksette og håndtere dette.

Talend har en meget god løsning som forenkler planlegging, bygging, utrulling og styring av master data – med funksjonalitet for dataintegrering, datakvalitet, data mastering og data governance.

Team kan samarbeide om å bygge og håndheve governance-regler, og gjennom en unik Aktiv Datamodell kan man endre modellen i «real time» og la de med eierskap til data gjennomgå endringene i modell, valideringer, workflow, brukerrettigheter og oversettelser via et online grensesnitt.

Talends MDM-løsning består av en server-komponent bygget som en online portal over JBoss, og en studio-komponent: Talend Open Studio for MDM (TOS/MDM) bygget på Eclipse-plattformen.

Server-delen av Talend MDM

Server-delen av Talend MDM

 

talend_52Talend Open Studio (TOS) finnes i flere varianter. TOS/DI er versjonen for Data Integrasjon. Talends produkter er gjennomarbeidede og brukes av store bedrifter og etater verden over.

Axenna har god erfaring med bruk av TOS/DI til ETL-oppgaver (Extract, Transform, Load), dvs til å hente data fra en kilde, endre data underveis og lagre dem i en annen kilde. For eksempel å hente data fra en rekke Excel regneark lagret i en mappe på en server, plukke ut de data man vil ha fra noen faner i regnearkene, endre noen felter, legge til noen felter og til slutt lagre data i en relasjonsdatabase, som f.eks.MySql, samtidig som det sendes en epost om at nye data er tilgjengelig.

Les våre blogginnlegg om TOS/DI

Les mer om Talend og TOS/DI her: www.talend.com