Pentaho PDI (Pentaho Data Integration) gikk opprinnelig under navnet Kettle. Det er en Eclipse-basert applikasjon for design og utføring av ETL-jobber (Extract, Transform, Load). Mao. et av de viktigste verktøyene for en vellykket Integrasjons- og BI-strategi.

Pentaho Data Integration kan kobles til et stort antall datakilder, inkludert alle vanlige, strukturerte, ustrukturerte og semi-strukturerte datakilder. Noen eksempler:

  • Standard RDMS Databaser (f.eks. Oracle, DB2, MySQL, SQL Server.)
  • Hadoop (f.eks. Apache Hadoop, Cloudera, HortonWorks, MapR.)
  • NoSQL-databaser (f.eks. MongoDB, Cassandra, HBase.)
  • Analytiske databases (f.eks. Vertica, Greenplum, Teradata.)
  • Enterprise Applications (f.eks. SAP)
  • Cloud-based og SaaS-applikasjoner (f.eks.Salesforce, Amazon Web Services)

Pentaho_Data_Integration2

Tagged with →  
Big Data Business Intelligence
Axenna kan Hadoop, Talend, MongoDB, Cassandra og SpagoBI - og hjelper gjerne til for at din satsning på Big Data skal bli en suksess. Les mer
Profesjonell konsulenthjelp
Våre eksperter omdanner dine data til tilgjengelig kunnskap med effektiv og åpen teknologi. Les mer
Kurs og opplæring
Axenna tilbyr opplæring gjennom ITFakultetet.no med sentrale lokaler i Oslo sentrum og online e-læringsportal. Gå til ITFakultetet.no