Spagobi_2SpagoBI er den eneste komplette, fleksible Business Intelligence-suiten som er 100% open source. Et variert utvalg av analytiske verktøy kombinert med et intuitivt brukergrensesnitt gjør det velegnet både til daglige og strategiske forretningsbehov, for beslutningstakere og for alle med informasjonsbehov knyttet til daglig drift.

SpagoBI suite inkluderer de vanlige rapporterings- og diagram-verktøyene, men også unike, innovative løsninger for nye business intelligence-områder, som location intelligence, visual inquiring, samarbeid, KPIs, interaktive dashboards, sanntids-BI and mobil BI.

Hele bredden av BI-muligheter er dekket av flere engines, som understøtter utviklingen av komplette løsninger for å møte brukernes spesifikke behov. Integrasjons-mulighetene gjør det enkelt å skreddersy løsninger knyttet opp mot eksisterende miljøer og programvare.

SpagoBI tilbys som en enkelt, stabil versjon lisensiert som fri programvare. Dette fjerner lisenskostnader, separerer retten til å bruke programvaren fra kjøp av support-tjenester, og man unngår dermed både programvare- og tilbyder lock-in.

Programvare-suiten er utviklet av SpagoBI Competency Center, som er en del av Engineering Group, ett av de 10 største Europeiske IT-selskapene og det største uavhengige Italienske privateide IT selskapet. OW2 Consortium (www.ow2.org), en uavhengig, global non-profit organisasjon garanterer åpenheten og tilgjengeligheten til SpagoBI programvare over tid. Programvaren hostes av OW2 Forge.

Offisielt nettsted: www.spagobi.org

Tagged with →  
Big Data Business Intelligence
Axenna kan Hadoop, Talend, MongoDB, Cassandra og SpagoBI - og hjelper gjerne til for at din satsning på Big Data skal bli en suksess. Les mer
Profesjonell konsulenthjelp
Våre eksperter omdanner dine data til tilgjengelig kunnskap med effektiv og åpen teknologi. Les mer
Kurs og opplæring
Axenna tilbyr opplæring gjennom ITFakultetet.no med sentrale lokaler i Oslo sentrum og online e-læringsportal. Gå til ITFakultetet.no