Currently viewing the tag: "abiserver"

Abiserver_logo_lightbg_100

Axenna Business Intelligence Server er en 100% Open Source BI-løsning som kombinerer det beste fra de mest anerkjente Open Source BI-leverandørene. Vi har tilpasset komponentene med bl.a. norsk språk, og tilbyr utvikling, support, drift og opplæring på hele eller deler av programvare-suiten.

Axenna BI-SERVER består av følgende hovedkomponenter:

  • Web-basert serverkomponent basert på SpagoBI Server
  • Studio-komponent basert på SpagoBI Studio (lager bl.a. Datatorg, Grafer og Rapporter)
  • ETL-verktøy fra Talend (Talend Open Studio)
  • Ireport rapportgenerator fra Jaspersoft
  • BIRT rapportgenerator fra Actuate
  • Mondrian OLAP server fra Pentaho

Oversikt over Axenna BIs ulike moduler

 

RAPPORTERING 4 moduler: JasperReport, BIRT, Accessible report, BO
Axenna BI integrerer flere ulike typer strukturerte, dynamiske rapporter – med lister, tabeller, krysstabeller, diagrammer osv. som oppdateres dynamisk fra datavarehus eller direkte fra salgssystemer o.l. Rapportene kan eksporteres i diverse ulike formater (HTML, PDF, XLS, XML, TXT, CSV, RTF).

 

document_olap

MULTIDIMENSIONALE ANALYSER (OLAP) 3 moduler: Jpivot/Mondrian, JPalo/Mondrian, JPXMLA
Axenna BI tilbyr multidimensionale analyser gjennom fleksible og brukervennlige OLAP-moduler. Dette gir rom for brukerstyrt BI hvor detaljnivå, perspektiv og visualisering velges av brukeren gjennom funksjoner for bl.a. drill-down, drill-across, slice-and-dice og drill-through. Analysene kan lagres i private mapper, eller til glede for andre brukere.
 
 
document_chart
DIAGRAMMER 3 moduler: JFreeChart, HChart, ExtChart
Axenna BI har mulighet for 3 ulike grafiske moduler, som gir tilgang til å lage representative diagrammer, slik som histogrammer, kakediagrammer, stolpediagrammer, områdediagrammer, spredningsdiagrammer, linjediagrammer, boblediagrammer etc). Interaktive diagrammer lar brukeren velge utsnitt, tidsperspektiv og andre egenskaper – og klikkbare felter oppdater andre diagrammer på samme side med valgte parametere.
document_kpi
KPI 1 modul: KPI
Axenna BI har alle de nødvendige verktøyene for å opprette, redigere og vise hierarkiske KPI-modeller med ulike metoder, beregningsregler, terskelverdier og alarm-regler
 
 
document_dashboard
INTERAKTIVE COCKPITS 1 modul: Sammensatt Dokument
Axenna BI lar brukerne samle ulike dokumenter til en felles, interaktiv visning, hvor endring av ett dokument kan oppdatere de andre med relevante data.
 
 
document_worksheet
AD-HOC RAPPORTERING 1 modul: Arbeidsbok
Med Axenna BI er det enkelt for brukerne selv å lage egne rapporter med tabeller og grafer samlet i arbeidsbøker som kan lagres i private mapper eller deles med andre brukere. Arbeidsbøkene er knyttet til selvbetjente datatorg hvor man kan velge ut data gjennom et intuitivt brukergrensesnitt basert på spørring ved eksempler (QBE).
 
document_geo
GEOGRAFISK BI 2 moduler: GEO, GIS
Axenna BI tilbyr to geografiske moduler hvor sanntids-relasjoner kan opprettes mellom geografiske data og forretningsdata lagret i bedriftens datavarehus:
  • En GEO-modul som bruker en statisk katalog for å vise data, slik at brukerne dynamisk kan re-aggregere informasjon basert på geografiske hierarkier (f.eks. land, fylke, poststed). Modulen kan også brukes på data som ikke er strengt tatt geografiske, siden indikatorene kan vises gjennom en hvilken som helst grafisk struktur (f.eks. prosess -flytdiagrammer, topologiske skjemaer over maskinvare-infrastrukturer)
  • En GIS-modul som interagerer med virkelige stedsrelaterte systemer i henhold til WFS/WMS-standarden.
document_qbe
BRUKERSTYRTE FRISØK (Eksempelbasert datautvelging) 2 moduler: QbE, Smart Filter
Axenna BI inkluderer en brukerstyrt modul for QbE (Query by Example). Brukerne kan bygge spørringer mot tilgjengelige datatorg gjennom et online, grafisk brukergrensesnitt. De kan opprette, utføre og lagre spørringer, forhåndsvise resultatene, eksportere dem, lage rapportmaler av dem eller lage arbeidsbøker med tabeller og grafiske presentasjoner som kan lagres privat eller deles med andre brukere.
 
document_datamining
DATA MINING 1 modul: Weka
Axenna BI inkluderer muligheter for avanserte dataanalyser gjennom Data Mining-prosesser hvor informasjon hentes ut gjennom søk etter mønstre i store datamengder
 
 
document_console
SANNTIDS-DASHBOARDS OG KONSOLL 2 moduler: Dash, Console
Axenna BI inneholder en modul for å produsere sanntids overvåkingskonsoller, som kan anvendesfor Forretningsprosesser, applikasjonsprosesser eller BAM-prosesser.
 
 
document_dossier
SAMARBEID 1 modul: Dokumentmappe
Modulen Dokumentmappe lar brukere sette inn dynamiske rapporter i Powerpoint / Open Office – dokumenter  og legge til notater og kommentarer fra brukerne. En arbeidsflyt-editor håndterer hvordan Dokumentmappene blir sendt til lister av brukere for kommentarer, før mappen til slutt publiseres i en endelig versjon.
 
document_officedoc
KONTOR-AUTOMATISERING 1 modul: Office
Gjennom Office-modulen kan brukere publisere egne dokumenter til BI-serveren, gjennom feller Office-verktøy (Open Office eller MS Office)
 
 
document_etl
ETL 1 modul: Talend
Axenna BI er integrert med det anerkjente ETL/ELT-verktøyet Talend Open Studio for Data Integration (TOS/DI) for effektiv innlasting og bearbeiding av data i bedriftens datavarehus. Talend kan integrere data til og fra mer enn 400 ulike typer datakilder, inkludert de fleste relasjonelle databasesystemer og filformater.
 
document_mobile_cockpit
MOBIL BI 4 moduler: Table, Chart, Cockpit, KPI
Axenna BI inkluderer spesialerte komponenter basert på touch-screen interaksjon, slik at BI effektiv integreres med mobilitet.
 
 
 
document_whatif
EKSTERNE PROSESSER 1 modul: CommonJ
Axenna BI inkluderer en komponent som lar BI-serveren kontrollere eksterne prosesser – starte og stoppe dem til bestemte tider, kjøre dem i bakgrunnen osv.
 
 
document_report
MASTER DATA MANAGEMENT 1 modul: Registry (QbE)
Axenna BI inkluderer en komponent hvor designerte brukere kan oppdatere database-tabeller direkte fra BI-serverens web-grensesnitt gjennom et meget brukervennlig grensesnitt konfigurert med enkle parametre.