Currently viewing the tag: "Business Intelligence"

Abiserver_logo_lightbg_100

Axenna Business Intelligence Server er en 100% Open Source BI-løsning som kombinerer det beste fra de mest anerkjente Open Source BI-leverandørene. Vi har tilpasset komponentene med bl.a. norsk språk, og tilbyr utvikling, support, drift og opplæring på hele eller deler av programvare-suiten.

Axenna BI-SERVER består av følgende hovedkomponenter:

 • Web-basert serverkomponent basert på SpagoBI Server
 • Studio-komponent basert på SpagoBI Studio (lager bl.a. Datatorg, Grafer og Rapporter)
 • ETL-verktøy fra Talend (Talend Open Studio)
 • Ireport rapportgenerator fra Jaspersoft
 • BIRT rapportgenerator fra Actuate
 • Mondrian OLAP server fra Pentaho

Oversikt over Axenna BIs ulike moduler

 

RAPPORTERING 4 moduler: JasperReport, BIRT, Accessible report, BO
Axenna BI integrerer flere ulike typer strukturerte, dynamiske rapporter – med lister, tabeller, krysstabeller, diagrammer osv. som oppdateres dynamisk fra datavarehus eller direkte fra salgssystemer o.l. Rapportene kan eksporteres i diverse ulike formater (HTML, PDF, XLS, XML, TXT, CSV, RTF).

 

document_olap

MULTIDIMENSIONALE ANALYSER (OLAP) 3 moduler: Jpivot/Mondrian, JPalo/Mondrian, JPXMLA
Axenna BI tilbyr multidimensionale analyser gjennom fleksible og brukervennlige OLAP-moduler. Dette gir rom for brukerstyrt BI hvor detaljnivå, perspektiv og visualisering velges av brukeren gjennom funksjoner for bl.a. drill-down, drill-across, slice-and-dice og drill-through. Analysene kan lagres i private mapper, eller til glede for andre brukere.
 
 
document_chart
DIAGRAMMER 3 moduler: JFreeChart, HChart, ExtChart
Axenna BI har mulighet for 3 ulike grafiske moduler, som gir tilgang til å lage representative diagrammer, slik som histogrammer, kakediagrammer, stolpediagrammer, områdediagrammer, spredningsdiagrammer, linjediagrammer, boblediagrammer etc). Interaktive diagrammer lar brukeren velge utsnitt, tidsperspektiv og andre egenskaper – og klikkbare felter oppdater andre diagrammer på samme side med valgte parametere.
document_kpi
KPI 1 modul: KPI
Axenna BI har alle de nødvendige verktøyene for å opprette, redigere og vise hierarkiske KPI-modeller med ulike metoder, beregningsregler, terskelverdier og alarm-regler
 
 
document_dashboard
INTERAKTIVE COCKPITS 1 modul: Sammensatt Dokument
Axenna BI lar brukerne samle ulike dokumenter til en felles, interaktiv visning, hvor endring av ett dokument kan oppdatere de andre med relevante data.
 
 
document_worksheet
AD-HOC RAPPORTERING 1 modul: Arbeidsbok
Med Axenna BI er det enkelt for brukerne selv å lage egne rapporter med tabeller og grafer samlet i arbeidsbøker som kan lagres i private mapper eller deles med andre brukere. Arbeidsbøkene er knyttet til selvbetjente datatorg hvor man kan velge ut data gjennom et intuitivt brukergrensesnitt basert på spørring ved eksempler (QBE).
 
document_geo
GEOGRAFISK BI 2 moduler: GEO, GIS
Axenna BI tilbyr to geografiske moduler hvor sanntids-relasjoner kan opprettes mellom geografiske data og forretningsdata lagret i bedriftens datavarehus:
 • En GEO-modul som bruker en statisk katalog for å vise data, slik at brukerne dynamisk kan re-aggregere informasjon basert på geografiske hierarkier (f.eks. land, fylke, poststed). Modulen kan også brukes på data som ikke er strengt tatt geografiske, siden indikatorene kan vises gjennom en hvilken som helst grafisk struktur (f.eks. prosess -flytdiagrammer, topologiske skjemaer over maskinvare-infrastrukturer)
 • En GIS-modul som interagerer med virkelige stedsrelaterte systemer i henhold til WFS/WMS-standarden.
document_qbe
BRUKERSTYRTE FRISØK (Eksempelbasert datautvelging) 2 moduler: QbE, Smart Filter
Axenna BI inkluderer en brukerstyrt modul for QbE (Query by Example). Brukerne kan bygge spørringer mot tilgjengelige datatorg gjennom et online, grafisk brukergrensesnitt. De kan opprette, utføre og lagre spørringer, forhåndsvise resultatene, eksportere dem, lage rapportmaler av dem eller lage arbeidsbøker med tabeller og grafiske presentasjoner som kan lagres privat eller deles med andre brukere.
 
document_datamining
DATA MINING 1 modul: Weka
Axenna BI inkluderer muligheter for avanserte dataanalyser gjennom Data Mining-prosesser hvor informasjon hentes ut gjennom søk etter mønstre i store datamengder
 
 
document_console
SANNTIDS-DASHBOARDS OG KONSOLL 2 moduler: Dash, Console
Axenna BI inneholder en modul for å produsere sanntids overvåkingskonsoller, som kan anvendesfor Forretningsprosesser, applikasjonsprosesser eller BAM-prosesser.
 
 
document_dossier
SAMARBEID 1 modul: Dokumentmappe
Modulen Dokumentmappe lar brukere sette inn dynamiske rapporter i Powerpoint / Open Office – dokumenter  og legge til notater og kommentarer fra brukerne. En arbeidsflyt-editor håndterer hvordan Dokumentmappene blir sendt til lister av brukere for kommentarer, før mappen til slutt publiseres i en endelig versjon.
 
document_officedoc
KONTOR-AUTOMATISERING 1 modul: Office
Gjennom Office-modulen kan brukere publisere egne dokumenter til BI-serveren, gjennom feller Office-verktøy (Open Office eller MS Office)
 
 
document_etl
ETL 1 modul: Talend
Axenna BI er integrert med det anerkjente ETL/ELT-verktøyet Talend Open Studio for Data Integration (TOS/DI) for effektiv innlasting og bearbeiding av data i bedriftens datavarehus. Talend kan integrere data til og fra mer enn 400 ulike typer datakilder, inkludert de fleste relasjonelle databasesystemer og filformater.
 
document_mobile_cockpit
MOBIL BI 4 moduler: Table, Chart, Cockpit, KPI
Axenna BI inkluderer spesialerte komponenter basert på touch-screen interaksjon, slik at BI effektiv integreres med mobilitet.
 
 
 
document_whatif
EKSTERNE PROSESSER 1 modul: CommonJ
Axenna BI inkluderer en komponent som lar BI-serveren kontrollere eksterne prosesser – starte og stoppe dem til bestemte tider, kjøre dem i bakgrunnen osv.
 
 
document_report
MASTER DATA MANAGEMENT 1 modul: Registry (QbE)
Axenna BI inkluderer en komponent hvor designerte brukere kan oppdatere database-tabeller direkte fra BI-serverens web-grensesnitt gjennom et meget brukervennlig grensesnitt konfigurert med enkle parametre.
 
 

talend_TOS_MDMMaster Data Management sikrer at hele organisasjonen har samme versjon av virkeligheten. For å få til dette må man først være enige om en modell, prosess og livssyklus for dataene, og så kan man bruke et MDM-verktøy for å iverksette og håndtere dette.

Talend har en meget god løsning som forenkler planlegging, bygging, utrulling og styring av master data – med funksjonalitet for dataintegrering, datakvalitet, data mastering og data governance.

Team kan samarbeide om å bygge og håndheve governance-regler, og gjennom en unik Aktiv Datamodell kan man endre modellen i «real time» og la de med eierskap til data gjennomgå endringene i modell, valideringer, workflow, brukerrettigheter og oversettelser via et online grensesnitt.

Talends MDM-løsning består av en server-komponent bygget som en online portal over JBoss, og en studio-komponent: Talend Open Studio for MDM (TOS/MDM) bygget på Eclipse-plattformen.

Server-delen av Talend MDM

Server-delen av Talend MDM

 

Pentaho PDI (Pentaho Data Integration) gikk opprinnelig under navnet Kettle. Det er en Eclipse-basert applikasjon for design og utføring av ETL-jobber (Extract, Transform, Load). Mao. et av de viktigste verktøyene for en vellykket Integrasjons- og BI-strategi.

Pentaho Data Integration kan kobles til et stort antall datakilder, inkludert alle vanlige, strukturerte, ustrukturerte og semi-strukturerte datakilder. Noen eksempler:

 • Standard RDMS Databaser (f.eks. Oracle, DB2, MySQL, SQL Server.)
 • Hadoop (f.eks. Apache Hadoop, Cloudera, HortonWorks, MapR.)
 • NoSQL-databaser (f.eks. MongoDB, Cassandra, HBase.)
 • Analytiske databases (f.eks. Vertica, Greenplum, Teradata.)
 • Enterprise Applications (f.eks. SAP)
 • Cloud-based og SaaS-applikasjoner (f.eks.Salesforce, Amazon Web Services)

Pentaho_Data_Integration2

jssbox_bigJaspersoft Studio er en gratis, open source, eclipse-basert rapport-designer for JasperReports og JasperReports Server.  Med Jasersoft Studio kan man designe avanserte layouts med grafer, bilder, underrapporter, tabeller m.m.

Data kan hentes via JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, Hibernate, CSV og andre kilder, og rapportene kan publiseres på en JasperReports Server, eller som PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, eller OpenOffice-dokumenter.

jaspersoftserverJasperReports Server er en rapporterings- og analyseserver hvor BI presenteres gjennom et intuitivt web-grensesnitt. Innholdet som serveren presenterer lages av øvrige JasperSoft-produkter, som JasperSoft Studio

JasperReports Server inneholder bl.a.

 • Interaktive rapporter
 • Sikre sentrale repositories
 • Automatisk rapportgenerering  og -distribusjon
 • Konfigurerbart og «brandable» brukergrensesnitt

JasperSofts offisielle nettsoder: www.jaspersoft.com

kspreadBusiness intelligence (BI) er nøkkelen til faktabaserte beslutninger i  intelligente bedrifter.

BI-teknikker og -verktøy er designet for å skape kunnskap av  data (som altfor ofte lagres i relasjonelle databaser for aldri å se dagens lys igjen).

BI hjelper bedriften til å:

 • Forstå tidligere prestasjoner
 • Følge nåværende aktiviteter og respondere raskt på endringer
 • Optimalisere forretningsprosesser og handlingsmønstre
 • Håndtere risiko
 • Finne nye prospekter og planlegge deretter.

Hvis organisasjonen din generer data, vil BI hjelpe deg å omdanne disse til kunnskap som gir konkurransefortrinn. I hvilken grad, vil være avhengig av bl.a. kvaliteten på de data som er lagt inn, effektiviteten i datafangst, transformering og presentasjon, og evnen organisasjonen har til å nyttegjøre seg informasjonen og omdanne den til praktisk handling. Business Intelligence dreier seg i stor grad om mennesker og rutiner i tillegg til gode verktøy.

Axenna anbefaler Open Source BI. 

Open Source BI har mange fordeler fremfor lukkede, proprietære BI-løsninger. I tillegg til som regel å være kostnadsfrie eller ha meget lave kostnader, er de også standardiserte og har sterke brukersamfunn som bidrar med løsninger, bug-fikser og plugins.

Open-source BI-løsninger har faktisk ofte også tekniske fordeler fremfor de lukkede verktøyene. De kan inkorporere  features som mangler i mange dyre løsninger, slik som integrert workflow-håndtering (dvs.  behandler BI som den sentrale forretningsprosessen den bør være) og innebygget interoperabilitet med  kommersielle og  open-source verktøy av  samme kategori. Open-source BI-verktøy deler både kostnader og tekniske fordeler med open-source suksesser som MySQL, JBoss, Apache og Linux.

Vi utvikler BI-løsninger med open source-produkter fra disse leverandørene:

Les om Axenna Business Intelligence Server 

 

 

Spagobi_2SpagoBI er den eneste komplette, fleksible Business Intelligence-suiten som er 100% open source. Et variert utvalg av analytiske verktøy kombinert med et intuitivt brukergrensesnitt gjør det velegnet både til daglige og strategiske forretningsbehov, for beslutningstakere og for alle med informasjonsbehov knyttet til daglig drift.

SpagoBI suite inkluderer de vanlige rapporterings- og diagram-verktøyene, men også unike, innovative løsninger for nye business intelligence-områder, som location intelligence, visual inquiring, samarbeid, KPIs, interaktive dashboards, sanntids-BI and mobil BI.

Hele bredden av BI-muligheter er dekket av flere engines, som understøtter utviklingen av komplette løsninger for å møte brukernes spesifikke behov. Integrasjons-mulighetene gjør det enkelt å skreddersy løsninger knyttet opp mot eksisterende miljøer og programvare.

SpagoBI tilbys som en enkelt, stabil versjon lisensiert som fri programvare. Dette fjerner lisenskostnader, separerer retten til å bruke programvaren fra kjøp av support-tjenester, og man unngår dermed både programvare- og tilbyder lock-in.

Programvare-suiten er utviklet av SpagoBI Competency Center, som er en del av Engineering Group, ett av de 10 største Europeiske IT-selskapene og det største uavhengige Italienske privateide IT selskapet. OW2 Consortium (www.ow2.org), en uavhengig, global non-profit organisasjon garanterer åpenheten og tilgjengeligheten til SpagoBI programvare over tid. Programvaren hostes av OW2 Forge.

Offisielt nettsted: www.spagobi.org

talend_52Talend Open Studio (TOS) finnes i flere varianter. TOS/DI er versjonen for Data Integrasjon. Talends produkter er gjennomarbeidede og brukes av store bedrifter og etater verden over.

Axenna har god erfaring med bruk av TOS/DI til ETL-oppgaver (Extract, Transform, Load), dvs til å hente data fra en kilde, endre data underveis og lagre dem i en annen kilde. For eksempel å hente data fra en rekke Excel regneark lagret i en mappe på en server, plukke ut de data man vil ha fra noen faner i regnearkene, endre noen felter, legge til noen felter og til slutt lagre data i en relasjonsdatabase, som f.eks.MySql, samtidig som det sendes en epost om at nye data er tilgjengelig.

Les våre blogginnlegg om TOS/DI

Les mer om Talend og TOS/DI her: www.talend.com