Currently viewing the tag: "ETL"

Pentaho PDI (Pentaho Data Integration) gikk opprinnelig under navnet Kettle. Det er en Eclipse-basert applikasjon for design og utføring av ETL-jobber (Extract, Transform, Load). Mao. et av de viktigste verktøyene for en vellykket Integrasjons- og BI-strategi.

Pentaho Data Integration kan kobles til et stort antall datakilder, inkludert alle vanlige, strukturerte, ustrukturerte og semi-strukturerte datakilder. Noen eksempler:

  • Standard RDMS Databaser (f.eks. Oracle, DB2, MySQL, SQL Server.)
  • Hadoop (f.eks. Apache Hadoop, Cloudera, HortonWorks, MapR.)
  • NoSQL-databaser (f.eks. MongoDB, Cassandra, HBase.)
  • Analytiske databases (f.eks. Vertica, Greenplum, Teradata.)
  • Enterprise Applications (f.eks. SAP)
  • Cloud-based og SaaS-applikasjoner (f.eks.Salesforce, Amazon Web Services)

Pentaho_Data_Integration2

talend_52Talend Open Studio (TOS) finnes i flere varianter. TOS/DI er versjonen for Data Integrasjon. Talends produkter er gjennomarbeidede og brukes av store bedrifter og etater verden over.

Axenna har god erfaring med bruk av TOS/DI til ETL-oppgaver (Extract, Transform, Load), dvs til å hente data fra en kilde, endre data underveis og lagre dem i en annen kilde. For eksempel å hente data fra en rekke Excel regneark lagret i en mappe på en server, plukke ut de data man vil ha fra noen faner i regnearkene, endre noen felter, legge til noen felter og til slutt lagre data i en relasjonsdatabase, som f.eks.MySql, samtidig som det sendes en epost om at nye data er tilgjengelig.

Les våre blogginnlegg om TOS/DI

Les mer om Talend og TOS/DI her: www.talend.com