Currently viewing the tag: "Master Data Management"

talend_TOS_MDMMaster Data Management sikrer at hele organisasjonen har samme versjon av virkeligheten. For å få til dette må man først være enige om en modell, prosess og livssyklus for dataene, og så kan man bruke et MDM-verktøy for å iverksette og håndtere dette.

Talend har en meget god løsning som forenkler planlegging, bygging, utrulling og styring av master data – med funksjonalitet for dataintegrering, datakvalitet, data mastering og data governance.

Team kan samarbeide om å bygge og håndheve governance-regler, og gjennom en unik Aktiv Datamodell kan man endre modellen i «real time» og la de med eierskap til data gjennomgå endringene i modell, valideringer, workflow, brukerrettigheter og oversettelser via et online grensesnitt.

Talends MDM-løsning består av en server-komponent bygget som en online portal over JBoss, og en studio-komponent: Talend Open Studio for MDM (TOS/MDM) bygget på Eclipse-plattformen.

Server-delen av Talend MDM

Server-delen av Talend MDM