talend_TOS_MDMMaster Data Management sikrer at hele organisasjonen har samme versjon av virkeligheten. For å få til dette må man først være enige om en modell, prosess og livssyklus for dataene, og så kan man bruke et MDM-verktøy for å iverksette og håndtere dette.

Talend har en meget god løsning som forenkler planlegging, bygging, utrulling og styring av master data – med funksjonalitet for dataintegrering, datakvalitet, data mastering og data governance.

Team kan samarbeide om å bygge og håndheve governance-regler, og gjennom en unik Aktiv Datamodell kan man endre modellen i «real time» og la de med eierskap til data gjennomgå endringene i modell, valideringer, workflow, brukerrettigheter og oversettelser via et online grensesnitt.

Talends MDM-løsning består av en server-komponent bygget som en online portal over JBoss, og en studio-komponent: Talend Open Studio for MDM (TOS/MDM) bygget på Eclipse-plattformen.

Server-delen av Talend MDM

Server-delen av Talend MDM

 

Big Data Business Intelligence
Axenna kan Hadoop, Talend, MongoDB, Cassandra og SpagoBI - og hjelper gjerne til for at din satsning på Big Data skal bli en suksess. Les mer
Profesjonell konsulenthjelp
Våre eksperter omdanner dine data til tilgjengelig kunnskap med effektiv og åpen teknologi. Les mer
Kurs og opplæring
Axenna tilbyr opplæring gjennom ITFakultetet.no med sentrale lokaler i Oslo sentrum og online e-læringsportal. Gå til ITFakultetet.no